همه شهر ها

برای فیلتر قیمت لطفا نوع معامله را مشخص کنید.
مرتب سازی بر اساس نمایش روی نقشه
۱۳۹۹-۰۳-۰۵

خواب : 1 / طبقات : 3 / طبقه : 1 / واحد ها : 3 /

مشهد مقدس , میدان شهدا , شیرازی ۲۴

قیمت : 451000000

ثبت شده توسط مالک     
۱۳۹۹-۰۳-۰۵

خواب : 5 / طبقات : 2 /

مشهد مقدس , کامیاب , بین کامیاب ۳۴ و ۳۶

قیمت : 5250000000

ثبت شده توسط مالک     
۱۳۹۹-۰۳-۰۵

خواب : 4 / طبقات : 2 /

مشهد مقدس , بلوار عبدالمطلب , عبدالمطلب ۵۲

قیمت : 2000000000

ثبت شده توسط مالک     
۱۳۹۹-۰۳-۰۵

خواب : 2 / طبقات : 4 / طبقه : 4 / واحد ها : 9 /

مشهد مقدس , بلوار هدایت , هدایت ۳۲

قیمت : 475000000

ثبت شده توسط مالک     
۱۳۹۹-۰۳-۰۵

خواب : 1 / طبقات : 3 / طبقه : 2 / واحد ها : 4 /

مشهد مقدس , بلوار عبدالمطلب , عبدالمطلب ۵۸- قائم ۳

قیمت : 345000000

ثبت شده توسط مالک     
۱۳۹۹-۰۳-۰۵

خواب : 3 / طبقات : 4 / طبقه : 3 / واحد ها : 4 /

مشهد مقدس , حر عاملی , حر عاملی ۶۳

قیمت : 1000000000

ثبت شده توسط مالک     
۱۳۹۹-۰۳-۰۵

خواب : 1 / طبقات : 3 / طبقه : 1 / واحد ها : 3 /

مشهد مقدس , ایثارگران , ایثارگران ۷

قیمت : 280000000

ثبت شده توسط مالک     
۱۳۹۹-۰۳-۰۵

خواب : 3 / طبقات : 4 / طبقه : 3 / واحد ها : 4 /

مشهد مقدس , فرامرز عباسی , فرامرز عباسی ۴۳

قیمت : 1550000000

ثبت شده توسط مالک     
۱۳۹۹-۰۳-۰۵

خواب : 3 / طبقات : 4 / طبقه : 3 / واحد ها : 4 /

مشهد مقدس , فرامرز عباسی , فرامرز عباسی ۴۳

قیمت : 1480000000

ثبت شده توسط مالک     
۱۳۹۹-۰۳-۰۵

خواب : 2 / طبقات : 3 / طبقه : 3 / واحد ها : 7 /

مشهد مقدس , فرامرز عباسی , فرامرز عباسی ۵۸

قیمت : 770000000

ثبت شده توسط مالک     
صفحه فعلی : 1 | کل صفحات : 5298
در خبرنامه ما عضو شوید و از آخرین اخبار املاک با خبر شوید.