ابوذر ( منطقه 3 )


درباره محله

املاک ابوذر ( منطقه 3 )

خرید و فروش املاک ابوذر ( منطقه 3 )


مشهد مقدس , ابوذر ( منطقه 3 )

قیمت : 20000000000

مشهد مقدس , ابوذر ( منطقه 3 )

قیمت : 650000000

مشهد مقدس , ابوذر ( منطقه 3 )

قیمت : 300000000

مشهد مقدس , ابوذر ( منطقه 3 )

قیمت : 400000000

مشهد مقدس , ابوذر ( منطقه 3 )

قیمت : 1550000000

مشهد مقدس , ابوذر ( منطقه 3 )

قیمت : 210000000

مشهد مقدس , ابوذر ( منطقه 3 )

قیمت : 140000000

رهن و اجاره املاک ابوذر ( منطقه 3 )

موردی یافت نشد
محله های اطراف