المهدی


درباره محله

املاک المهدی

خرید و فروش املاک المهدی


مشهد مقدس , المهدی

قیمت : 20000000000

مشهد مقدس , المهدی

قیمت : 500000000

مشهد مقدس , المهدی

قیمت : 850000000

مشهد مقدس , المهدی

قیمت : 1575000000

مشهد مقدس , المهدی

قیمت : 450000000

مشهد مقدس , المهدی

قیمت : 630000000

رهن و اجاره املاک المهدی


مشهد مقدس , المهدی

رهن : 25000000 / اجاره : 0محله های اطراف