الهیه


درباره محله

اراضی الهیه در ارتفاع حدود ۱۰۰۰ متری از سطح دریا درطول جغرافیایی ۵۹ درجه و ۲۸ دقیقه و عرض ۳۶ درجه و ۲۲ دقیقه در شمال غرب مشهد مقدس واقع گردیده است و مساحت آن حدود ۸۳۰ هکتار می باشد. این اراضی طبق طرح جامع مصوب مشهد جزئی از محدوده توسعه ۲۵ ساله آینده این شهر می باشد.
موقعیت خاص طبیعی، ارتفاعات و هموار بودن زمینها و همچنین آب و هوایی مطبوع و پاک بستری مناسب جهت سکونت در این منطقه فراهم آورده است.
در این میان شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان و دیگر شرکت ها  با مطالعه دقیق  وضعیت جغرافیایی اقلیمی این منطقه، اقدام به کاشت، آبیاری و نگهداری پوشش گیاهی متناسب با شرایط جوی و طبیعی نموده است و تاکنون حدود ۸۰۰۰۰ مترمربع فضای سبز برای این منطقه ایجاد کرده است ؛ بدیهی است که این رقم مطابق نیاز منطقه افزایش پیدا خواهد کرد.

املاک الهیه

خرید و فروش املاک الهیه


مشهد مقدس , الهیه

قیمت : 750000000

مشهد مقدس , الهیه

قیمت : 1100000000

مشهد مقدس , الهیه

قیمت : 1250000000

مشهد مقدس , الهیه

قیمت : 780000000

مشهد مقدس , الهیه

قیمت : 800000000

مشهد مقدس , الهیه

قیمت : 245000000

مشهد مقدس , الهیه

قیمت : 2900000000

مشهد مقدس , الهیه

قیمت : 300000000

رهن و اجاره املاک الهیه


مشهد مقدس , الهیه

رهن : 35000000 / اجاره : 0

مشهد مقدس , الهیه

رهن : 25000000 / اجاره : 2800000

مشهد مقدس , الهیه

رهن : 40000000 / اجاره : 500000

مشهد مقدس , الهیه

رهن : 20000000 / اجاره : 800000

مشهد مقدس , الهیه

رهن : 27000000 / اجاره : 100000

مشهد مقدس , الهیه

رهن : 40000000 / اجاره : 1300000

مشهد مقدس , الهیه

رهن : 10000000 / اجاره : 1050000

مشهد مقدس , الهیه

رهن : 60000000 / اجاره : 1000محله های اطراف