بلوار دندانپزشکان


درباره محله

محله دندانپزشکان از شمال به بولوار معلم ، از شرق به خیابان آزادگان و شهید قانع ، از جنوب به بلوار وکیل آباد ، از غرب به بولوار فارغ التحصیلان متصل شده است.
از مکان های قابل توجه محله میتوان به دسترسی راحت به پارک بومی چهل بازه و مرکز خرید ویلاژتوریست اشاره کرد. .

املاک بلوار دندانپزشکان

خرید و فروش املاک بلوار دندانپزشکان


مشهد مقدس , بلوار دندانپزشکان

قیمت : 920000000

مشهد مقدس , بلوار دندانپزشکان

قیمت : 1000000000

مشهد مقدس , بلوار دندانپزشکان

قیمت : 1500000000

مشهد مقدس , بلوار دندانپزشکان

قیمت : 850000000

مشهد مقدس , بلوار دندانپزشکان

قیمت : 995000000

مشهد مقدس , بلوار دندانپزشکان

قیمت : 1300000000

مشهد مقدس , بلوار دندانپزشکان

قیمت : 970000000

مشهد مقدس , بلوار دندانپزشکان

قیمت : 1870000000

رهن و اجاره املاک بلوار دندانپزشکان


مشهد مقدس , بلوار دندانپزشکان

رهن : 5000000 / اجاره : 750000

مشهد مقدس , بلوار دندانپزشکان

رهن : 50000000 / اجاره : 1200000

مشهد مقدس , بلوار دندانپزشکان

رهن : 5000000 / اجاره : 1300000محله های اطراف