رضا ( احمدآباد )


درباره محله

املاک رضا ( احمدآباد )

خرید و فروش املاک رضا ( احمدآباد )


مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

قیمت : 2500000000

مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

قیمت : 4000000000

مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

قیمت : 4200000000

مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

قیمت : 4500000000

مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

قیمت : 750000000

مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

قیمت : 10000000000

مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

قیمت : 1250000000

مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

قیمت : 790000000

رهن و اجاره املاک رضا ( احمدآباد )


مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

رهن : 50000000 / اجاره : 8500000محله های اطراف