رضا ( احمدآباد )


درباره محله

املاک رضا ( احمدآباد )

خرید و فروش املاک رضا ( احمدآباد )


مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

قیمت : 2700000000

مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

قیمت : 2400000000

مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

قیمت : 1800000000

مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

قیمت : 15000000000

مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

قیمت : 1300000000

مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

قیمت : 4600000000

مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

قیمت : 960000000

مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

قیمت : 1300000000

رهن و اجاره املاک رضا ( احمدآباد )


مشهد مقدس , رضا ( احمدآباد )

رهن : 50000000 / اجاره : 8500000محله های اطراف