دسته بندی مشاغل شرکتهای مهندسی


شرکت فنی مهندسی پاسارگاد


شهر مشهد مقدس
خیابان کوهسنگی
آدرس مهر کوهسنگی طبقه 4 دفترمهندسی پاسارگاد
شماره همراه 09915135530

شرکت گاز رسانی هدیه شعله


صاحب کسب و کار سالاری
شهر مشهد مقدس
خیابان بلوار شهید کریمی
آدرس کریمی
شماره همراه 09151154187