دسته بندی مشاغل سفتکاری و نازک کاری


کاشی کاری وسرامیک کمالی


صاحب کسب و کار کمالی
شهر مشهد مقدس
خیابان بلوار شهید کریمی
آدرس کریمی
شماره همراه 09359156370

گچ بری


صاحب کسب و کار سیدعلی ظریف
شهر مشهد مقدس
خیابان بلوار شهید کریمی
آدرس بلوارکریمی
شماره همراه 09156983530
شماره ثابت 09359880586