دسته بندی مشاغل فروشندگان مصالح و ابزار و ملزومات ساختمان


خانه ایده ال


صاحب کسب و کار باقری
شهر مشهد مقدس
خیابان بلوار ابوطالب
آدرس ابوطالب 57 پلاک8
شماره همراه 09151034836
شماره ثابت 375224066
شماره فکس .

مصالح ساختمانی ایزدی


صاحب کسب و کار مرتضی ایزدی
شهر مشهد مقدس
خیابان بهمن ( جاده کلات )
آدرس جاده کلات (بلوار بهمن )
شماره همراه 09155086683
شماره ثابت 05132605320

مصالح ساختمانی قندهاری


صاحب کسب و کار قندهاری
شهر شاندیز
خیابان بلوار امام رضا
آدرس نبش امام رضا 12
شماره همراه 09155812083
شماره ثابت 05134323398