دسته بندی مشاغل فروشندگان مصالح و ابزار و ملزومات ساختمان مصالح ساختمانی قندهاری


مصالح ساختمانی قندهاری


صاحب کسب و کار قندهاری
شهر شاندیز
خیابان بلوار امام رضا
آدرس نبش امام رضا 12
شماره همراه 09155812083
شماره ثابت 05134323398


توضیحات شغل

انواع مصالح ساختمانی و ابزار ساختمانی و کشاورزیمکان روی نقشه