دسته بندی مشاغل طراحی و معماری داخلی کارشناس ارشد معماری


کارشناس ارشد معماری


صاحب کسب و کار مجتبی واعظی
شهر مشهد مقدس
خیابان بلوار شهید کریمی
آدرس کریمی
شماره همراه 09155078731


توضیحات شغل

کارشناس معماریمکان روی نقشه